Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie mogą spotkać nie tylko przyjaciół, ale także mogą pierwszy raz mieć z styczność z problemami, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. Dla nich właśnie w szkole zatrudniony jest psycholog. 

Najważniejszym zadaniem jakie stawiane jest przed psycholog jest rozpoznanie potencjału jaki drzemie w uczniu. Ważne jest także dokładne poznanie jego sytuacji wychowawczej. W tym celu psycholog musi wykonać działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne, które skierowane są do uczniów, rodziców a także nauczycieli. Można powiedzieć, że praca na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat uczniów, rodziców a także nauczycieli. Do tego celu przeznaczone są badania psychologiczne, które mogą występować pod różnymi postaciami. Na przykład mogą być przeprowadzane w formie ankiety czy też normalnej rozmowy. Do wyciągnięcia odpowiednich wniosków specjaliście z tej dziedziny przydadzą się także opinie uczniów, dyrekcji czy też pracowników obsługi szkoły.

Psycholog szkolny ma wiele zadań, które są bardzo różnorodne. W jego obowiązku leży na przykład minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie pojawianiu się zaburzeń zachowania. Psycholog powinien inicjować różne formy pomoc wychowawczej nie tylko w szkole, ale także poza szkołą. Rola psychologa szkolnego polega także na udzielaniu wsparcia rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów natury wychowawczej, które mogą pojawić się u dziecka w każdym wieku.

Z psychologiem szkolnym powinny spotykać się te osoby, które mają trudności w nauce i w kontaktach międzyludzkich. Również mile widziane są osoby, które mają problemy natury emocjonalne i osobowościowej uwidaczniające się poprzez lękliwość oraz nieśmiałość. Takich uczniów wbrew pozorom nie brakuje. Trudno im jednak przełamać się i zrobić pierwszy krok. Dlatego bardzo ważne jest to by psycholog wyciągnął do nich rękę by wiedziały, gdzie szukać pomocy, która jest im potrzebna do normalnego funkcjonowania.

Pomóc mogą także rodzice, którzy przebywają z dzieckiem najwięcej czasu i mają o nim najwięcej kluczowych informacji, które mogą być przydatne dla każdego psychologa szkolnego. Jedynie dobra współpraca pomiędzy nauczycielem, psychologiem i rodzicami może się okazać owocna. Warto o tym pamiętać.