Chęć doskonalenia świata towarzyszy ludziom od wieków. Dzięki niej technika znajduje się na coraz wyższym poziomie, jednak wszystkie zmiany zachodzą stopniowo i często wymagają znacznej ilości czasu. To sprawia, że „rewolucyjne” odkrycia są nienachalnie proponowane ludziom, którzy zafascynowani nowościami przyswajają je w swoim tempie. Lady Astor powiedziała, że ”największym zagrożeniem dla świata są zarówno ci, którzy chcą zmieniać wszystko jak i ci, którzy nie chcą zmieniać niczego”, słuszność tej tezy postaram się udowodnić w tej pracy.

Jan Paweł ll głosił, że zmienianie świata należy zacząć od zmienienia siebie. Stwierdzenie to można w łatwy sposób wytłumaczyć opierając się o szkolną rzeczywistość-żeby uczyć matematyki trzeba najpierw samemu przyswoić materiał. Choć prawda ta jest oczywista, wiele osób planujących rewolucyjne zmiany zapomina o tym, że by uczynić świat doskonałym sami muszą stać się doskonali, na skutek tego niedociągnięcia ich plan staje się niedoskonały i nierealny.

Z życia codziennego wiemy, że jeśli robimy wiele rzeczy naraz, to efekt jest dużo gorszy, niż gdybyśmy każde z tych zadań wykonywali dokładnie i po kolei, nie zważając na ilość czasu jaką nam to zajmie. Ludzie pragnący szybkiej zmiany usiłują robić wiele naraz i w rezultacie ich chaotyczne działania prowadzą do klęski.

Z drugiej strony, gdyby wszyscy postanowili, że jest im dobrze i nie potrzebują już niczego, zatrzymałby się rozwój cywilizacji, obecny jeszcze przed początkiem historii i trwający do dziś. Zatem osoby zamknięte na wszelkie zmiany są niemniejszym zagrożeniem dla ludzkości niż ci, którzy chcą zmieniać wszystko.

Podsumowując, uważam, że teza Lady Astor „największym zagrożeniem dla świata są zarówno ci, którzy chcą zmieniać wszystko jak i ci, którzy nie chcą zmieniać niczego” jest słuszna i jest prawdą, którą powinno się rozgłaszać, ponieważ jej rozpowszechnienie mogłoby naprowadzić ludzi na szablon, według którego należy tworzyć i realizować plany, prowadzące do wielkich zmian.

Podstawową nauką, która płynie ze słów Lady Astor jest to, że we wszystkich działaniach, jakich się podejmujemy, musimy szukać złotego środka – zachować harmonię i nie przyjmować skrajnych postaw, ale takie, które zapewnią nam dalszy, niechaotyczny rozwój cywilizacji.