Uczniowie klasy VII w dniu 23 kwietnia uczestniczyli w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych z fizyki - tematem zajęć była OPTYKA. Zajęcia prowadzone były przez panią dr inż. Annę Hajdusianek z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej na zaproszenie Szkoły Podstawowej PRYMUS.