XIV Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Bioregionie „W krainie łużyckich osobliwości”

 W XIV Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Bioregionie „W krainie łużyckich osobliwości” drużyna z naszej szkoły w składzie: Milena Fedorowicz, Jakub Jessa i Filip Pozauć zajęła II miejsce. Konkurs odbył się w Bolesławcu 7 listopada 2016 r. Nasza drużyna walczyła z 3-osobowymi drużynami z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ogólną o ochronie przyrody w 3 powiatach, rozpoznawać gatunki chronione i wodę powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, oraz znać zasady wdrażania Dyrektywy Wodnej.

Serdecznie gratulujemy !!!