Na przełomie lutego i marca uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć zapoznali się z funkcjonowaniem Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach.
Mieli okazję zapoznać się z procesami mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków z miasta i ościennych miejscowości.