Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
To niezwykle radosne święto postanowiliśmy uczcić również w naszej szkole. Każdy miał możliwość skorzystać z walentynkowej poczty  zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski  i  wysłać swoją kartkę walentynkową. W dniu Święta Zakochanych Samorząd Uczniowski LO zorganizował Randkę w ciemno a’la Śniadeccy, która okazała się wielkim sukcesem.