Program "Rodzina 500+"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że w celu łatwiejszego pozyskania wniosku o świadczenie z „Program "Rodzina 500+" wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane w szkole/przedszkolu od dnia 30 marca 2016 r. 

Od 01 kwietnia 2016 r. wnioski świadczenie wychowawcze będzie można również pobrać ze strony internetowej:
1. Przedszkola/szkoły 
2. Urzędu Miasta Zgorzelec -  www.zgorzelec.eu
3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  www.mops.zgorzelec.eu

Wnioski można składać w:
1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Traugutta 77b, w godzinach pracy Ośrodka tj. w dniach:
 poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30
 wtorek w godz. 7.30-17.00
 piątek w godz. 7.30-14.00 

2. Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7 w godzinach 07.30 – 17.00

W okresie od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. w utworzonych punktach tj.
1. Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8b,
w dni robocze w godzinach od 08.00-15.00
2. Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, w dni robocze w godzinach od 08.00-14.00

Wnioski będzie też można wysłać listem poleconym na adres MOPS lub przez Internet, korzystając z: portalu informacyjno-usługowego emp@tia, platformy usług elektronicznych PUE ZUS oraz kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki (w przygotowaniu). 

Wszelkich informacji dotyczących świadczeń wychowawczych "Rodzina 500+" udzielają pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w godzinach pracy Ośrodka 
tel. 75-77-50-624 lub 75-77-50-598