Uczniowie klas III gimnazjalnych oraz klasy VIII szkoły podstawowej przystąpili do próbnych egzaminów. Zgodnie z reformą systemu edukacji uczniowie klasy III gimnazjalnej przystąpią do ostatniego egzaminu gimnazjalnego; z kolei uczniowie pierwszych klas VIII napiszą pierwszy egzamin ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami – zgodnymi z wymaganiami egzaminacyjnymi , procedurami egzaminacyjnymi i czasem , ściśle określonym dla każdego arkusza egzaminacyjnego.
Jak to mówią … „pierwsze koty za płoty…” oraz … „nie taki diabeł straszny…”