W ostatnich dnia listopada przeprowadzona została w naszej szkole próbna ewakuacja pod nadzorem Państowej Strazy Pożarnej w Zgorzelcu. Wszyscy obecni w budynku szybko i sprawnie zostali ewakuowani. Całość trwała 4 minuty. Następnie mł. bryg. Hubert Jarosz kierujący akcją dokonał podsumowania działań oraz w celu podniesienia świadomości uczniów przypomniał o kampanii Czad i ogień. Obudź czujność. Akcja ewakuacyjna pozwoliła przećwiczyć procedury oraz zasady postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem pożarowym w budynku szkolnym.