Pierwsza pomoc

W dniu 22.02.2016 klasa 1Ag odbyła szkolenie z pierwszej pomocy. Zajęcia zostały przeprowadzone przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa o profilu zdrowotnym. Szkolenie dotyczyło pomocy w nagłych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka. Uczniowie brali udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności z pierwszej pomocy. Dzięki ciekawej prezentacji nasi uczniowie zdobyli potrzebną wiedzę i umiejętności. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze oraz przy dobrej zabawie. Serdecznie dziękujemy Panu Waldemarowi Woźniakowi za przygotowanie kursu oraz Patrycji Henclik, Mateuszowi Waszkiewicz i Jakubowi Koniecznemu za interesujące przedstawienie tematu.