W ubiegłym tygodniu uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum mieli okazję pomóc w organizacji szkolnego apelu z okazji Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych". Przygotowań nie było końca, próby odbywały się kilka dni wcześniej, aby ostatecznie pod przewodnictwem licealistów móc przedstawić reszcie szkoły program artystyczny, w którym gimnazjaliści wzięli czynny udział. Apel jak co roku miał na celu przybliżenie uczniom historii życia polskich bohaterów, którzy zasłużyli się w przeszłości dla naszej ojczyzny. Dziękujemy Pani Barbarze Rutkowskiej za czuwanie nad przebiegiem całej uroczystości, która bez jej inicjatywy nie odbywałaby się co roku, przypominając nam o tak ważnym święcie.