Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich

ul. Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec

nr decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: 1/2004-10-05

Rachunek bankowy: PKO BP S.A. 28 1020 2137 0000 9902 0060 6475