Uczniowie naszej szkoły rokrocznie biorą udział w Konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne. W obecnym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 1046 uczniów - sześcioro naszych uczniów uzyskało tytuł laureata i nagrodę książkową.
2 miejsce zajął Filip Pozauć
3 miejsce zajęły Aleksandra Łabieniec i Nadia Gieryng
4 miejsce zajęła Sandra Wojtków
5 miejsce - Aleksandra Mielewczyk i Martyna Migdał.
Konkurs jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.
Celem konkursu jest pogłębianie wśród młodzieży zagadnień związanych z Pismem Świętym.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VII) i szkół gimnazjalnych i ma zasięg ogólnopolski.