Kurs języka angielskiego

 22 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie zajęć nauki języka angielskiego. Na ostatnim spotkaniu zostały wręczone uczniom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności pozwolą rozwijać swoje pasje.