Kurs IT Essensials Akademi CISCO

W tym roku następujące osoby ukończyły kurs IT Essensials Akademii CISCO i zdając final exam uzyskały certyfikaty:

Łukasz Czerczuk

Dominik Baziuk

Jakub Danielewski

Filip Cebulski

Jakub Pistiolis