Kadra pedagogiczna Gimnazjum Łużyckiego

GRONO PEDAGOGICZNE 2005-2008

 1. mgr Beata Winkler-Krupińska – DYREKTOR
 2. Andrea Schmidt
 3. mgr Aleksandra Piotrowska
 4. mgr Alicja Świrska
 5. mgr Aneta Błaszkiewicz
 6. mgr Anna Oleksyn
 7. mgr Barbara Rutkowska
 8. mgr Beata Łężny
 9. mgr Beata Stypczyńska
 10. mgr Dorota Chitruń
 11. mgr Justyna Cebulska
 12. mgr Katarzyna Przytulska
 13. mgr Krystyna Dudek
 14. mgr Magdalena Siemaszko
 15. mgr Małgorzata Pasławska
 16. mgr Marta Bukowa
 17. mgr Dariusz Dudek
 18. mgr Jerzy Krajewski
 19. mgr Józef Okrzyński
 20. mgr Kazimierz Walotka
 21. mgr Paweł Pilczuk
 22. mgr Tadeusz Morawski

GRONO PEDAGOIGCZNE 2006-2009

 1. mgr Beata Winkler-Krupińska – DYREKTOR
 2. mgr Aleksandra Doleżal-Rymanowska
 3. mgr Aleksandra Piotrowska
 4. mgr Alicja Świrska
 5. mgr Aneta Błaszkiewicz
 6. mgr Anna Oleksyn
 7. mgr Artur Florkowski
 8. mgr Barbara Kowalczyk
 9. mgr Barbara Rutkowska
 10. mgr Bartłomiej Czarnecki
 11. mgr Beata Łężny
 12. mgr Dariusz Dudek
 13. mgr Dorota Chitruń
 14. mgr Jerzy Krajewski
 15. mgr Józef Okrzyński
 16. mgr Justyna Cebulska
 17. mgr Katarzyna Przytulska
 18. mgr Krystyna Dudek
 19. mgr Kazimierz Walotka
 20. mgr Magdalena Siemaszko
 21. mgr Małgorzata Pasławska
 22. mgr Marcin Pawlak
 23. mgr Marta Bukowa
 24. mgr Marta Łyczkowska
 25. mgr Paweł Pilczuk
 26. mgr Renata Rak
 27. mgr Sylwia Wojciechowska
 28. mgr Tadeusz Morawski
 29. mgr Tomasz Brzozowski  

GRONO PEDAGOGICZNE 2007-2010

 1. mgr Beata Winkler-Krupińska – DYREKTOR
 2. mgr Krystyna Dudek – ZASTĘPCA DYREKTORA
 3. mgr Aleksandra Doleżal-Rymanowska
 4. mgr Aneta Błaszkiewicz
 5. mgr Anna Oleksyn
 6. mgr Artur Florkowski
 7. mgr Barbara Kowalczyk
 8. mgr Barbara Rutkowska
 9. mgr Dariusz Dudek
 10. mgr Dorota Chitruń
 11. mgr Jerzy Krajewski
 12. mgr Józef Okrzyński
 13. mgr Justyna Cebulska
 14. mgr Katarzyna Przytulska
 15. mgr Kazimierz Walotka
 16. mgr Magdalena Siemaszko
 17. mgr Małgorzata Pasławska
 18. mgr Marcin Pawlak
 19. mgr Marta Bukowa
 20. mgr Marta Łyczkowska
 21. mgr Paweł Pilczuk
 22. mgr Renata Rak
 23. mgr Sylwia Wojciechowska
 24. mgr Tadeusz Morawski
 25. mgr Tomasz Brzozowski
 26. mgr Tomasz Stypczyński
 27. mgr Agnieszka Hładyszewska
 28. mgr Dorota Czajkowska
 29. mgr Ewelina Mielewczyk
 30. mgr Iwona Zych
 31. mgr Bogumiła Siemiatycka
 32. mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska
 33. mgr Dorota Huryn
 34. Manfred Hofrichter
 35. mgr Mariusz Bilicki
 36. mgr Bartłomiej Czarnecki
 37. mgr Regina Mazurkiewicz
 38. mgr Magdalena Eiden  
 39.  

GRONO PEDAGOGICZNE 2008-2011

 1. mgr Krystyna Dudek – DYREKTOR
 2. mgr Beata Winkler-Krupińska - ZASTĘPCA DYREKTORA
 3. lektor Fumnanya Igbedior
 4. lektor Manfred Hofrichter
 5. mgr Agnieszka Hładyszewska
 6. mgr Aleksandra Piotrowska
 7. mgr Aneta Błaszkiewicz
 8. mgr Anna Oleksyn
 9. mgr Artur Florkowski
 10. mgr Barbara Pilczuk
 11. mgr Barbara Rutkowska
 12. mgr Bartłomiej Czarnecki
 13. mgr Beata Łężny
 14. mgr Bogdan Szymański
 15. mgr Dariusz Dudek
 16. mgr Dorota Chitruń
 17. mgr Dorota Huryn
 18. mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska
 19. mgr Ewelina Mielewczyk
 20. mgr Iwona Zych
 21. mgr Jerzy Krajewski
 22. mgr Józef Okrzyński
 23. mgr Justyna Cebulska
 24. mgr Karolina Prusiecka
 25. mgr Katarzyna Przytulska
 26. mgr Kazimierz Walotka
 27. mgr Magdalena Eiden
 28. mgr Magdalena Siemaszko
 29. mgr Marcin Pawlak
 30. mgr Mariusz Bilicki
 31. mgr Marta Bukowa
 32. mgr Marta Łyczkowska
 33. mgr Paweł Pilczuk
 34. mgr Rafał Pozauć
 35. mgr Tadeusz Morawski
 36. mgr Tomasz Brzozowski
 37. mgr Tomasz Stypczyński
 38.  

GRONO PEDAGOGICZNE 2009-2012

 1. mgr Krystyna Dudek – DYREKTOR
 2. mgr Beata Winkler-Krupińska - ZASTĘPCA DYREKTORA
 3. lektor Fumnanya Igbedior
 4. lektor Manfred Hoffrichter
 5. mgr Agnieszka Hładyszewska
 6. mgr Agnieszka Warężak
 7. mgr Alicja Świrska
 8. mgr Aneta Błaszkiewicz
 9. mgr Anna Oleksyn
 10. mgr Artur Florkowski
 11. mgr Barbara Pilczuk
 12. mgr Barbara Rutkowska
 13. mgr Bartłomiej Czarnecki
 14. mgr Beata Łężny
 15. mgr Bogdan Szymański
 16. mgr Dariusz Dudek
 17. mgr Dorota Chitruń
 18. mgr Dorota Czajkowska
 19. mgr Dorota Huryn
 20. mgr Ewelina Mielewczyk
 21. mgr Iwona Zych
 22. mgr Justyna Cebulska
 23. mgr Karolina Prusiecka
 24. mgr Katarzyna Przytulska
 25. mgr Kazimierz Walotka
 26. mgr Krystyna Stokłosa
 27. mgr Małgorzata Kolasa
 28. mgr Marcin Pawlak
 29. mgr Monika Karduszewska
 30. mgr Paulina Wrześniewska –Skorupa
 31. mgr Paweł Pilczuk
 32. mgr Rafał Pozauć
 33. mgr Sylwia Wojciechowska
 34. mgr Tadeusz Morawski
 35. mgr Tomasz Stypczyński

GRONO PEDAGOGICZNE 2010-2013

 1. mgr Krystyna Dudek – DYREKTOR
 2. mgr Agnieszka Hładyszewska
 3. mgr Agnieszka Warężak
 4. mgr Alicja Świrska
 5. mgr Aneta Błaszkiewicz
 6. mgr Anna Oleksyn
 7. mgr Artur Florkowski
 8. mgr Barbara Rutkowska
 9. mgr Bartłomiej Czarnecki
 10. mgr Beata Winkler-Krupińska
 11. mgr Beata Stypczyńska
 12. mgr Bogdan Szymański
 13. mgr Dorota Chitruń
 14. mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska
 15. mgr Iwona Zych
 16. mgr Jerzy Krajewski
 17. mgr Katarzyna Przytulska
 18. mgr Kazimierz Walotka
 19. mgr Kornelia Bogdziewicz
 20. mgr Krystyna Stokłosa
 21. mgr Magdalena Siemaszko
 22. mgr Marcin Pawlak
 23. mgr Marta Łyczkowska
 24. mgr Paweł Pilczuk
 25. mgr Rafał Pozauć
 26. mgr Renata Rak
 27. mgr Sylwia Wojciechowska
 28. mgr Tadeusz Morawski
 29. mgr Tomasz Stypczyński

GRONO PEDAGOGICZNE 2011-2014

 1. mgr Krystyna Dudek – DYREKTOR
 2. mgr Agnieszka Hładyszewska
 3. mgr Aneta Błaszkiewicz
 4. mgr Anna Oleksyn
 5. mgr Barbara Rutkowska
 6. mgr Bogumiła Siemiatycka
 7. mgr Dorota Chitruń
 8. mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska
 9. mgr Izabela Wochna
 10. mgr Iwona Zych
 11. mgr Justyna Cebulska
 12. mgr Jerzy Krajewski
 13. mgr Józef Okrzyński
 14. mgr Katarzyna Przytulska
 15. mgr Kazimierz Walotka
 16. mgr Kornelia Bogdziewicz
 17. mgr Małgorzata Pasławska
 18. mgr Marta Bukowa
 19. mgr Monika Karduszewska
 20. mgr Magdalena Siemaszko
 21. mgr Marta Łyczkowska
 22. mgr Paweł Pilczuk
 23. mgr Renata Rak
 24. mgr Tadeusz Morawski   

Grono pedagogiczne 2012-2015

 1. mgr Krystyna Dudek – DYREKTOR
 2. mgr Agnieszka Hładyszewska
 3. mgr Agnieszka Warężak
 4. mgr Aneta Błaszkiewicz
 5. mgr Anna Oleksyn
 6. mgr Artur Florkowski
 7. mgr Barbara Rutkowska
 8. mgr Beata Łężny
 9. mgr Bogdan Szymański
 10. mgr Dariusz Dudek
 11. mgr Dorota Chitruń
 12. mgr Edyta Woźniak
 13. mgr Ewelina Mielewczyk
 14. mgr Iwona Zych
 15. mgr Jerzy Krajewski
 16. mgr Justyna Cebulska
 17. mgr Katarzyna Przytulska
 18. mgr Karolina Prusiecka
 19. mgr Kazimierz Walotka
 20. mgr Magdalena Drozdowska-Rymanowska
 21. mgr Magdalena Siemaszko
 22. mgr Monika Karduszewska
 23. mgr Marta Łyczkowska
 24. mgr Paweł Pilczuk
 25. mgr Rafał Pozauć
 26. mgr Regina Semenowicz
 27. mgr Renata Rak
 28. mgr Sylwia Wojciechowska
 29. mgr Tadeusz Morawski
 30. mgr Tomasz Mańkowski
 31.