KADRA PEDAGOGICZNA ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZGORZELCU

 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Oleksyn

KADRA PEDAGOGICZNA

Język Polski

mgr Beata Stypczyńska
mgr Beata Łężny 
mgr Karolina Prusiecka

Język Angielski

mgr Jerzy Krajewski
mgr Justyna Cebulska
mgr Marta Łyczkowska
mgr Barbara Pilczuk

Język Niemiecki

mgr Agnieszka Hładyszewska
mgr Aneta Błaszkiewicz

Matematyka

mgr Dorota Tymińska
mgr Krystyna Dudek
mgr Sylwia Wojciechowska

Fizyka

mgr Ewelina Mielewczyk

Chemia

mgr Monika Malitowicz

Historia

mgr Tomasz Mańkowski

Biologia

mgr Anna Oleksyn

Geografia

mgr Kazimierz Walotka

Informatyka

mgr Paweł Pilczuk

Plastyka

mgr Aneta Błaszkiewicz

Muzyka

mgr Barbara Rutkowska

Technika

mgr Iwona Zych

Religia
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Przytulska

Zajęcia Artystyczne

mgr Aneta Błaszkiewicz
mgr Barbara Rutkowska

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Bogdan Szymański
mgr Tomasz Mańkowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Oleksyn

Wychowanie Fizyczne

mgr Marta Bukowa
mgr Rafał Pozauć

Pedagog Szkolny

mgr Marta Łyczkowska