IV Dolnośląska Olimpiada Biologiczna

 Troje naszych uczniów Dominik Baziuk, Kornel Duchaczek i Filip Pozauć zastali zakwalifikowani do etapu powiatowego IV Dolnośląskiej Olimpiady Biologicznej, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - co gwarantuje wysoki poziom konkursu. Uczestnicy finału będą mieli możliwość zwiedzenia pracowni naukowych Uniwersytetu oraz wzięcia udziału w wykładzie przygotowanym dla nich przez pracowników uczelni. Kolejny etap odbędzie się 18 marca 2017r. 

Powodzenia.