Integracyjne lekcje wychowawcze

 W pierwszych dniach września uczniowie klas pierwszych wzięli udział w integracyjnych lekcjach wychowawczych prowadzonych przez panią Beatę Zygmuntowicz.
Prowadzone zajęcia integracyjne mają korzystny wpływ na wzajemną komunikację i zrozumienie, zwiększają poczucie bezpieczeństwa i podnoszą gotowość do współdziałania w grupie. Nadrzędnym celem wielu ćwiczeń jest wywołanie w uczniu chęci akceptacji siebie i utrwalenie własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych działań.
Super zajęcia na początek nowego roku.