III Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”

Za nami już III Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”, w którym udział wzięło pięcioro naszych uczniów: Karol Czajkowski, Natalia Dubrowska, Dominik Baziuk, Jakub Danielewski i Karol Kaczor. Konkurs odbył się 11 stycznia – składał się z dwóch części testu pisemnego, trwającego 90 minut, a następnie 10 najlepszych uczestników przystąpiło do części finałowej – zadań laboratoryjnych wykonywanych przez 60 minut w pracowni chemicznej. Poziom konkursu jest bardzo wysoki, odbywa się pod ścisłym nadzorem zewnętrznej komisji w składzie:

mgr Krystyna Gans – Przewodnicząca

Sekcja Dydaktyczna Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

dr Krystyna Chmieleńska

Zakład Metodyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr inż. Zbigniew Adamski

Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

mgr Renata Rak

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

mgr inż. Kamila Marcola

Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie.