II etap Powiatowego Konkursu Przyrodniczego pod nazwą „Leśny Turniej”

Za nami kolejny etap Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Leśny Turniej”. Konkurs przeprowadzany jest w czterech etapach odpowiednich do pór roku. Obecny – zatytułowany Zima w lesie- dotyczył mi.in. zachowań zwierząt leśnych w zimie, rozpoznawaniu tropów i dokarmianiu zwierząt. Przebieg drugiego etapu odbył się pod czujnym okiem leśniczego Pana Jacka Okonia. Dodatkowo uczestnicy konkursu mieli możliwość zapoznania się z programem reintrodukcji głuszca i cietrzewia.
Kolejny etap – wiosna w lesie już 15 kwietnia.