Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie rozpoczęło swoją działalność od 1.IX.2005 roku jako pierwsza niepubliczna placówka na terenie miasta Zgorzelec. Inicjatorem powstania placówki była grupa nauczycieli zrzeszona w powstałym w 2002 r.  Stowarzyszeniu na  Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Pierwszy zarząd tego Stowarzyszenia w składzie:

Prezes  mgr Henryk Kramarzewski
z-ca  mgr Danuta Serafińska
z-ca  mgr Jerzy Krajewski
sekretarz  mgr  inż.  Beata Winkler –Krupińska
skarbnik  mgr Barbara Skorupińska

podjął się trudu zorganizowania szkoły i powierzył stanowisko dyrektora szkoły pani  mgr.  inż. Beacie Winkler–Krupińskiej, która kierowała szkołą latach od 1.09.2005 r do 31.12.2009 r. 

Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Krystyna Dudek, która kieruje szkołą od  1.01.2010 r. Szkoła prowadzi swoją działalność w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu na ul. Partyzantów 4. Jej organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, którego prezesem od 2005 roku jest mgr Bogdan Szymański. Pracownikami szkoły są w większości pracownicy dydaktyczni tego liceum. Ideą przyświecającą powstaniu gimnazjum było utworzenie bezpiecznej szkoły z oddziałami dwujęzycznymi dobrze przygotowującej młodzież pod względem zarówno językowym jak  i ogólnym, aby mogła z powodzeniem kontynuować naukę w tutejszym LO.

Pierwsza powstała klasa (15 osobowa) była klasą dwujęzyczną z językiem niemieckim jako wiodącym,  a jej wychowawcą była mgr Magdalena Siemaszko.

Kadra ucząca pierwszy rocznik:
Aneta Błaszkiewicz (sztuka)
Dorota Chitruń (fizyka)   
Dariusz Dudek  (WOS)        
Krystyna Dudek (matematyka)
Jerzy Krajewski  (j. angielski)   
Józef Okrzyński (w-f)
Anna Oleksym (biologia)       
Paweł Pilczuk  (informatyka)   
Katarzyna Przytulska (religia)
Renata Rak (chemia)   
Barbara Rutkowska (muzyka)
Magdalena Siemaszko (historia)             
Beata Stypczyńska (j. polski)             
Alicja Świrska  (j. niemiecki)
Kazimierz Walotka (geografia)                   

Wynik pierwszego egzaminu gimnazjalnego potwierdził wysoki poziom wiedzy młodzieży. Wyniki kolejnych egzaminów utrzymują się na wysokim poziomie we wszystkich rocznikach opuszczających szkołę.