Harmonogram związany z ocenianiem, klasyfikowaniem i
promowaniem uczniów w roku szkolnym 2016\2017

 

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA

 1. Odnotowanie propozycji ocen półrocznych
 2. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
 3. Klasyfikacja półroczna
 4. Egzaminy klasyfikacyjne
 5. Rada klasyfikacyjna
 6. Zebrania z rodzicami

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ

 1. Odnotowanie propozycji ocen rocznych w dziennikach
 2. Zebranie z rodzicami. Powiadomienie o propozycjach ocen
 3. Klasyfikacja roczna
 4. Rada klasyfikacyjna
 5. Egzaminy klasyfikacyjne
 6. Sprawdziany wiadomości
 7. Egzaminy poprawkowe

TERMIN REALIZACJI

 • 19.12.2016r.
 • 20.12.2016r.
 • 24.01.2017r.
 • 27.01.2017r.
 • 26.01.2017r.
 • 01.02.2017r.

TERMIN REALIZACJI

 • 22.05.2017r.
 • 23.05.2017r.
 • 14.06.2017r.
 • 19.06.2017r.
 • 20.06.2017r.
 • ostatni tydzień zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • sierpień 2017r.