Informujemy, iż od roku szkolnego 2018/2019 szkoła prowadzi dziennik internetowy.
Dziennik Internetowy Szkoły obsługiwany jest przez firmę VULCAN. 
Poniżej przedstawiamy instrukcję logowanie się po raz pierwszy link do logowanie się:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgorzelec
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.