W poniedziałek 18 marca 2019r. odbyła się w klasie 7 lekcja języka angielskiego poświęcona obchodzonemu 17 marca Dniowi Świętego Patryka. Uczniowie zapoznali się z historia św. Patryka oraz poznali tradycje związane z obchodami tego dnia w Irlandii i USA. Dopełnieniem lekcji były zabawy w postaci krzyżówek i rozsypanek wyrazowych.