Drzwi Otwarte

Za nami już spotkanie w ramach drzwi otwartych w naszej szkole, podczas którego rodzice przyszłych uczniów mieli okazję zdobyć informacje na temat głównych założeń szkoły, jej funkcjonowania, planów i przebiegu edukacji, a także porozmawiać z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami obecnych uczniów. W tym samym czasie przyszli uczniowie zaproszeni zostali do wspólnej zabawy prowadzonej przez uczniów naszej szkoły.