Kampania profilaktyczna

Uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły uczestniczyło dzisiaj w szkoleniu z zakresu Koncepcji Wojewódzkich Działań Prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. "ALFA".
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach. Jak się okazało, wykazywali się  dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Prowadzący zajęcia, przy wykorzystaniu opracowanych dla tego programu materiałów dydaktycznych, poruszał  zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym m.in. właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.
Uczestnicy spotkania przyswajali wiedzę dotyczącą m.in. tego jak zachować się, gdy usłyszą strzały czy też, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek. Pomagała im w tym tablica obrazująca poszczególne sytuacje.