Apel podsumowujący sukcesy uczniów w I semestrze

W dniu dzisiejszym odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. Pani Dyrektor wyróżniła uczniów, którzy uzyskali wysokie średnie ocen, przedstawiła uczniów, którzy uzyskali stypendia w II semestrze obecnego roku szkolnego oraz słodkim upominkiem doceniła wszystkich tych, którzy w konkursach i olimpiadach uzyskiwali tytuły laureatów i finalistów kolejnych etapów.
Serdecznie gratulujemy.