Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II półroczu.