Zgodnie z Ustawą o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym i dniem ustawowo wolnym od pracy.
Jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Spotykamy się więc 13 listopada w środę.