„Żywa tradycja” – koncert

W dniu 26 stycznia odbył się w naszej szkole koncert muzyki góralskiej pt. „Żywa tradycja”, w wykonaniu Karpackiego Trio. Był to kolejny program umuzykalniający, proponowany przez Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”. Podczas koncertu młodzież poznała muzykę różnych kultur, począwszy od polskiej muzyki ludowej spod Tatr poprzez muzykę naszych sąsiadów – słowacką, węgierską, rosyjską, ukraińską oraz muzykę krajów bałkańskich.
Koncert spotkał się z dużym aplauzem i został nagrodzony dużymi brawami.